Quảng cáo

Vườn Chim – Bảo Tồn Sinh Vật Quý Hiếm

Trĩ đỏ (Phasianus colchicus) thuộc lớp chim (AVES), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae). Đây là loài chim có tên trong sách đỏ, thuộc loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Trĩ đỏ khoang cổ                                   Trĩ đỏ-Phasianus colchicus

Chim trĩ xanh

Trĩ vàng-Chrysolophus pictus                     Trĩ xanh-Landy Amherst

Trĩ hoa-Syrmaticus ellioti                      Trĩ sao-Rheinardia ocellata

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: