Chữ ký của các nguyên thủ quốc gia

“Chữ B mạnh mẽ trong chữ Barack cho thấy ông (Barack Obama) là người có cái tôi rất lớn…” – một nhà chiết tự Mỹ nhận xét. Dưới đây là chữ ký của một số chính trị gia trên thế giới.

Ông Barack Obama ký văn bản đầu tiên khi chính thức trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ký trên cuốn hồi ký của ông – ”My Life”.
Chữ ký của Thủ tướng Nga (cựu Tổng thống Nga) Vladimir Putin trong Công ước quốc tế ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ George Bush trong một công ước quốc tế.
Chữ ký của cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln.
Chữ ký của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro.
Chữ ký của cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney.
Chữ ký của Thủ tướng Anh Gordon Brown.
Chữ ký của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Chữ ký của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: