Lập kế hoạch cho công việc sale

1. Phân tích thị trường

a. Đại lý

b. Đối thủ

c. Khách hàng

2. Phân tích sản phẩm

a. Điểm mạnh

b. Điểm yếu

c. Cơ hội

d. Nguy cơ

3. Nhận định tiềm năng

a. Khó khăn

b. Thuận lợi

4. Thị trường mục tiêu

5. Mục tiêu

a. Doanh số

b. Số đại lý

c. Cơ cấu doanh số

6. Chiến lược bán hàng

a. Kênh đại lý cửa hàng VLXD

b. Kênh cty tư vấn

c. Kênh khách hàng lẻ

7. Thực thi

a. Nhân sự

i.Tuyển dụng

ii. Đào tạo

iii.Mô tả công việc

iv.Chỉ tiêu công việc

– Chỉ tiêu thăm viếng

– Hệ thống doanh số & thu nhập

b. Công cụ

c. Quản lý giám sát

d. Báo cáo, tổng kết

e. Lịch trình

f.Dự trù kinh phí – lợi nhuận trong năm

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: