One Response to “Bảng tóm tắt về kế hoạch hành động của NGƯỜI BÁN HÀNG MỘT PHÚT”

TÔI BẮT ĐẦU

Từ

MỤC ĐÍCH CỦA TÔI

Tôi giúp mọi người sớm đạt được những cảm giác họ muốn có

BÁN HÀNG CHO NGƯỜI KHÁC

TRƯỚC KHI BÁN

–         Trước hết, tôi hình dung người khác đạt được những cảm giác HỌ muốn có. Sau đó tôi hình dung mình đạt được điều Tôi muốn.

–         Tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và thường xuyên các đặc điểm và lợi thế của mặt hàng tôi bán ra.

–         Tôi hình dung những lợi ích của mặt hàng tôi bán qua thật đang giúp người khác đạt được những cả giác họ muốn.

TRONG KHI BÁN

–         Tôi bán theo cách mà Tôi và người khác đều muốn mua như thế. Tôi đầu tu thời gian với tư cách một CON NGƯỜI

–         Tôi đặt các câu hỏi ‘CÓ’ và các câu hỏi ‘MUỐN’.

–         Sự khác nhau  giữa hai câu hỏi đó chính là vấn đề.

–         Tôi lắng nghe và nhắc lại những gì nghe thấy.

–         Tôi trung thực liên hệ, dịch vụ, sản phẩm hoặc ý tưởng của tôi chỉ với những gì người khác muốn cảm thấy.

–         Người ta chấp nhận mua khi thấy là có thể đạt được lợi ích tối đa với mạo hiểm cá nhân tối thiểu.

SAU KHI BÁN

–         Tôi thường xuyên theo dõi để nắm chắc rằng người mua quả thật thấy hài lòng khi có được những thứ họ đã mua của tôi.

–         Nếu có vấn đề gì, tôi giúp họ giải quyết và nhờ vậy củng cố thêm mối liên hệ giữa chúng tôi.

–         Khi họ thấy hài lòng với những thứ đã mua, tôi yêu cầu họ giới thiệu với khách mua khác.

BÁN CHO TÔI

CÁC MỤC TIÊU MỘT PHÚT CỦA TÔI

–         Tôi viết các mục tiêu của mình lên một mảnh giấy khoảng 250 từ hay ít hơn, như thể chúng đã là hiện thực.

–         Tôi đọc đi/ đọc lại chúng chỉ trong một phút.

–         Mỗi lần tôi đọc lại các mục tiêu của mình, tôi thấy chúng như đã được thực hiện.

Các mục tiêu (thậm chí chỉ từng phần của nó được thực hiện)

TÔI ĐƯỢC

NHỮNG NGỢI KHEN MỘT PHÚT CỦA TÔI

–         Tôi thường dành một phút để tự cho mình một số nhận biết về bán hàng.

–         Tôi nhận thấy mình đang làm một điều gì đó đúng (hoặc gần đúng).

–         Tôi cười và thích thú nói với chính mình rằng tôi đã làm điều đó và cảm thấy hài lòng về nó biết bao.

–         Tôi giành thời gian để CẢM NHẬN rằng tôi cảm thấy hài lòng biết bao về điều tôi đã làm.

–         Tôi khuyến khích mình làm lại điều đó.

Các mục tiêu không đạt được

 

TÔI MẤT

NHỮNG CHÊ TRÁCH MỘT PHÚT CỦA TÔI

–         Tôi chê trách thái độ của tôi khi nó là không thể chấp nhận được đối với tôi.

–         Tôi đặc biệt tự nói với mình rằng tôi đã làm sai.

–         Tôi để cho mình CẢM THẤY có cả giác như thế nào về điều tôi đã làm (hoặc đã không làm).

–         Tôi nhớ lại rằng Tôi không phải như những gì tôi làm.

–         Tôi là một con người đáng giá và tôi xứng đáng với những thái độ tốt nhất từ tôi mà ra.

–         Tôi trở lại với mục đích của mình

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: